Inteligentne miasta zorientowane na obywateli – Information Centre – Research & Innovation

Joseph B. Hash

Dzięki technologiom IT usługi miejskie mogą być bardziej wydajne, dostępne i przyjazne dla środowiska. By takie rozwiązania były efektywne, mieszkańcy muszą wiedzieć, jak just one działają i jakie korzyści przynoszą. W ramach ambitnego projektu finansowanego przez UE opracowano zatem angażujące obywateli narzędzia, z których korzystać będzie nowe pokolenie innowatorów tworzących inteligentne miasta.


© Julien Eichinger, #87362621, source:inventory.adobe.com 2021

W XXI wieku miasta będą musiały zapewnić stale rosnącej liczbie mieszkańców zrównoważone, bezpieczne i komfortowe środowisko życia. „Inteligentne miasto” to termin, który pojawił się kilka lat temu. Używa się go w odniesieniu do opartych na technologiach IT inicjatyw mających na celu inteligentne monitorowanie i analizowanie różnych aspektów życia w mieście, a także zarządzanie różnymi usługami, takimi jak transportation, oświetlenie i utylizacja odpadów. Zainstalowana na smartfonie usługa lub aplikacja mobilna, która w czasie rzeczywistym prezentuje częstotliwości kursowania autobusów, tramwajów i pociągów, to przykład realizacji idei inteligentnego miasta.

Aby z takich usług faktycznie korzystano, muszą just one uwzględniać koncepcje włączenia i zaangażowania społecznego. Obywatele muszą być w stanie zrozumieć procesy leżące u podstaw idei inteligentnych miast – w przeciwnym wypadku będą just one nieefektywne. Mieszkańcy muszą mieć też poczucie, że to oni kontrolują te innowacyjne rozwiązania, a nie na odwrót.

„Celem projektu GEO-C było zbadanie, jakimi metodami można wprowadzić w życie ideę prawdziwie otwartych miast”, wyjaśnia Christian Kray, koordynator naukowy i kierownik ośrodka badawczego SITCOM (ang. Situated Computing and Conversation Lab) na niemieckim Uniwersytecie w Münsterze. „Określenie to dotyczy inteligentnych miast, które są otwarte na wszystkich mieszkańców i zwiększają ich zaangażowanie na każdym poziomie społecznym i technicznym”.

Metody oparte na współpracy

Nad realizacją celów projektu pracowały wspólnie instytuty badawcze z Niemiec, Portugalii i Hiszpanii. Dołączyli do nich eksperci z wielu różnych dziedzin, reprezentujący środowiska naukowe, przemysłowe i rządowe. Prace objęły dyscypliny, takie jak modelowanie środowiskowe, statystyka, interakcje człowieka z komputerem i systemy wspomagające podejmowanie decyzji. Celem było znalezienie sposobów na budowanie inteligentnych usług skupiających się na potrzebach mieszkańców miast, na przykład poprzez przejrzyste prezentowanie użytkownikom informacji o danych wykorzystywanych przez poszczególne aplikacje.

„Jednym z najważniejszych celów było opracowanie zestawu Open up Town Toolkit (OCT), czyli zbioru narzędzi, oprogramowania, bibliotek i aplikacji, które dadzą społeczeństwu możliwość wzięcia aktywnego udziału w procesie kształtowania przyszłości miast”, mówi Kray. „Zestaw 10 może wspomagać dostarczanie usług dzięki zastosowaniu otwartych danych, które są w takim samym stopniu przydatne dla obywateli, business i władz”.

GEO-C, projekt badawczy realizowany przy wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie”, miał też w zamierzeniu wyszkolić nowe pokolenie specjalistów w dziedzinie inteligentnych miast. „To multidyscyplinarne środowisko oferuje początkującym naukowcom możliwość prowadzenia ambitnych i satysfakcjonujących badań, które mogą stać się tematem doktoratu”, zauważa Kray. „Można na przykład badać, jak zwiększać aktywność osób ze wszystkich grup wiekowych i społecznych, jak oceniać jakość życia oraz jak dostarczać podstawowe usługi potrzebne mieszkańcom miast”.

Nad zestawem narzędzi przez three lata pracowało około 15 finansowanych przez UE doktorantów. Źródłem bezcennych danych, wiedzy technologicznej i studiów przypadków zaczerpniętych z prawdziwego życia były władze miejskie z Münsteru (Niemcy), Castellón (Hiszpania) i Lizbony (Portugalia), a także kilka business z całej Europy.

Rozwiązania dla miast

Sukces projektu GEO-C pokazał, że powodzenie wdrażania inteligentnych innowacji w miastach w dużej mierze zależy od kwestii, takich jak otwartość, współpraca i dostępność. Wszystkie narzędzia i zalecenia opracowane w ramach tego projektu są dostępne za darmo w modelu open-source. Narzędzia te są niezwykle użyteczne, ponieważ przygotowano je z myślą o rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

„Niedługo po uruchomieniu projektu Europa musiała zmierzyć się z wielką falą uchodźców, co okazało się być niełatwym zadaniem”, zauważa Kray. „Jeden z naszych badaczy nawiązał bliską współpracę z uchodźcami. Chciał w 10 sposób znaleźć metody opartego na współdziałaniu tworzenia rozwiązań technologicznych, które mają być przeznaczone dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”. Artykuł opisujący rezultaty tego badania opublikowano w prestiżowym czasopiśmie „Transactions in Human-Computer system Interaction” (TOCHI). Praca ta jest często przedstawiana jako przykład efektywnej współpracy z grupami wykluczonymi społecznie.

W oparciu o wyniki tego projektu rozpoczęto kilka kolejnych badań. Skupiają się just one między innymi na opracowaniu narzędzia do tworzenia oprogramowania w pełni zgodnego z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także na szukaniu metod ochrony suwerenności cyfrowej w kontekście technologii śledzących lokalizację (czyli sposobów na zapewnienie użytkownikom kontroli nad ich danymi).

„Wszyscy finansowani przez UE młodzi naukowcy, którzy pracowali przy projekcie, znaleźli pracę w powiązanych sektorach. Wielu z nich działa w Europie, wspomagając realizację koncepcji otwartych miast”, dodaje Kray. „Rezultaty ich prac zostaną wdrożone i przetestowane w bieżących i przyszłych projektach, dzięki którym społeczeństwo będzie miało wpływ na kształt inteligentnych miast”.

Next Post

Western disturbances retreat to upper Himalayas

The climate-earning western disturbances have retreated to the greater reaches of the Himalayas leaving the very low and mid ranges hosting common places of Srinagar and Shimla, exactly where connected snowing has stopped. Snowing trend, as a parameter, may have previously long gone into this year’s monsoon forecasts. Snowing commences […]

Subscribe US Now